Vad är facket?

Facket, kort för en fackförening eller ett fackförbund, är en arbetsorganisation där personer som är anställda på en speciell arbetsplats eller som är yrkesverksamma inom samma bransch eller samma yrkeskår går samman för att arbeta för att förbättra sina gemensamma arbetsvillkor.

Facket ser till de anställdas arbetsvillkor och arbetsmiljö är god på arbetsplatsen och inom branschen, och företräder sina medlemmars intressen i diskussioner med arbetsgivare.

Facket kan stötta dig som fackmedlem i frågor som rör lön, jämställdhet, utbildning samt andra väsentliga frågor och villkor som dyker upp i arbetslivet och på olika arbetsplatser. Skulle du hamna i en tvist med en arbetsgivare kan facket ställa upp med juridisk hjälp om situationen kräver det.

De allra flesta yrkesverksamma vuxna i Sverige är medlemmar i facket. Det finns olika fack för olika typer av yrken och branscher. Man väljer själv vilket fack man vill tillhöra. I varje stad brukar det finnas ett mindre fack som organiserar exempelvis chefer, som tillhör ett centralstyrt större fack som i sin tur organiserar alla mindre fack.

Om du alltid vill ha någon på din sida när du ska förhandla om din lön eller dina arbetsvillkor gör du rätt i att gå med i ett fack som organiserar yrkesverksamma personer i din bransch eller inom din specifika yrkeskår.